EMCC Czech Republic začalo pomáhat aktivním studentům medicíny objevovat sílu koučovacího přístupu ve vedení lidí. Prvním krokem byl volitelný workshop vedený Radkou Gilarovou v rámci rozvojové části Valné hromady IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) konané 5. – 7. dubna 2019 v Olomouci. IFMSA je nezávislou institucí zastřešující 135 členských organizací s více než 1,5 miliónem studentů lékařství ze celého světa. Oficiálně je uznávána Organizací spojených národů (OSN) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako mezinárodní fórum studentů medicíny.

Základním posláním IFMSA je prohlubovat mezinárodní spolupráci mezi studenty medicíny s cílem zlepšit jejich schopnosti a dovednosti a přispět k povědomí o zásadních problémech zdraví celého světa podle hesla „Think globally, act locally“. Náplní práce IFMSA je pořádání výměnných stáží pro studenty a organizace projektů, pomocí kterých šíří osvětu mezi veřejnost všech věkových skupin. Součástí IFMSA je tréninková sekce (Training division). Jejím hlavním úkolemje rozvíjet členy a pomáhat jim s osobním rozvojem, jednáním ve složitých situacích, prevencí syndromu vyhoření, posilováním osobní motivace a také vedením a koordinací pracovních týmů.

EMCC Czech Republic a IFMA Czech Republic se dohodly na prozkoumání možností spolupráce. Vyzýváme proto naše členy, aby se přidali tím, že nabídnou „pro bono“ své služby těmto aktivním studentům. Zkušenost Radky Gilarové v Olomouci potvrzuje, že studenti z IFMSA jsou pozitivně naladění mladí lidé, vnímaví a rychlí v učení, zodpovědní a akční. Uvědoměle pracují na tom stát se novou generací lékařů s mnohem širším záběrem než jen kvalitními odbornými znalostmi. Vybavit tyto studenty základy koučovacího přístupu pro vedení jejich pracovních týmů znamená skvělou investici pro budoucnost v oblasti zdraví, jedné z nejvyšších lidských hodnot.

Radka Gilarová
EMCC Czech Republic