PŘÍHLÁŠKA DO EMCC

Členem EMCC se může stát každý, kdo se zajímá o mentoring a koučování.

Stanete se členem mezinárodní a uznávané organizace, která má v Česku více než 175 členů a je jednou z hlavních asociací v tomto oboru. Evropská rada pro mentoring a koučování (EMCC) má více než 13.000 členů v 90 zemích světa. Činnost EMCC je založená na dobrovolnictví výkonného týmu a ostatních členů, kteří se sami zapojují do aktivit spolku.

Co Vám členství přinese?

 • kontakt s dalšími kouči, výměnu zkušeností
 • kontinuální rozvoj a vzdělávání v oboru
 • možnost Vaší bezplatné prezentace na lokálních i mezinárodních internetových stránkách EMCC
 • zvýhodněná cena za účast na akcích pořádaných EMCC
 • zvýhodněná cena mezinárodně platné akreditace pro mentory a kouče EIA (European Individual Accreditation)
 • možnost používat logo EMCC u svého jména a prezentovat tak svou příslušnost k jejímu etickému kodexu a vysokým standardům kvality
 • elektronický časopis EMCC International Mentoring and Coaching Journal ke stažení zdarma
 • zvýhodněná cena za účast na celoevropských konferencích EMCC i na konferencích a akcích EMCC Czech Republic
 • pravidelné informace o akcích Etické platformy profesních organizací koučů (EPPOK) a o dalších zajímavých akcích v oblasti koučování a mentoringu
 • sdílení zkušeností a získávání kontaktů na setkáních členů a dalších příznivců koučování a mentoringu
 • možnost zapojit se do aktivit EMCC Czech Republic
 • právo účastnit se valné hromady, volit a být zvolen do orgánů spolku

PŘÍHLÁŠKA DO EMCC