EMCC byla založena ve Velké Británii v roce 1992 pod původním názvem EMC  (European Mentoring Council – Evropská rada pro mentoring)

Zakladatelé EMCC

Sir John Whitmore

Julie Hay

Eric Parsloe

David Megginson

David Clutterbuck

EMCC v České republice

Česká republika se připojila k EMCC v roce 2009 jako sdružení EMCC CZECH, které založili a prvními členy Rady byli: