Na co se můžete těšit?

PANELOVÉ DISKUZEvíce hlav, víc ví

  • 20+ let koučování v Česku a na Slovensku:

Co zůstává trvalé a co se změnilo?

  • Generační patchwork – propojení perspektiv
  • Pestrobarevné světy koučování
  • Mentoring bez hranic – podpora rozmanitosti a inkluzivity

OPEN FORUM různé hlasy, diskuze, kruhy a příběhy

  • Přínosy a stíny standardů kvality

a seberegulace našich profesí

  • Individuální versus týmové koučování
  • Udržitelnost – buzzword nebo nutnost?
  • Tvorba a rozvoj koučovacího rámce
  • K čemu je supervize a jak se na ni připravit?

POSTERYukažte, na čem děláte

Vaše zajímavé projekty z praxe


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.