EMCC kompetenční rámec ke stažení

Understanding Self – Sebeporozumění

Mentor/Kouč si je vědom svých hodnot, názorů a chování; chápe, jak tyto hodnoty, názory a chování ovlivňují jeho praxi a používá své sebeuvědomění k efektivnímu dosahování cílů klientů, případně zadavatelů.

Commitment to Self-Development – Závazek k osobnímu rozvoji

Mentor/Kouč zkoumá a zlepšuje standard vlastní praxe a zachovává dobrou pověst profese.

Managing the Contract – Práce s kontraktem

Mentor/Kouč nastoluje a dodržuje očekávání a hranice mentoringového/koučovacího kontraktu s klientem, případně se zadavateli.

Building the Relationship – Vytváření vztahu

Mentor/Kouč umí vytvářet a udržovat efektivní vztah s klientem, případně se zadavatelem.

Enabling Insight and Learning – Podpora vhledu a učení se *2)

Mentor/Kouč pracuje s klientem a zadavatelem s cílem zajistit vhled a učení se.

Outcome and Action Orientation – Zaměření na výsledek a akci

Mentor/Kouč využívá vlastní přístup a své dovednosti k podpoře klienta, s cílem dosáhnout žádoucích změn.

Use of Models and Techniques – Využívání modelů a technik

Mentor/Kouč používá modely a nástroje, techniky a myšlenky nad rámec základních komunikačních dovedností, s cílem zajistit vhled a učení se.

Evaluation – Vyhodnocování *3)

Mentor/Kouč sbírá informace o efektivitě vlastní praxe a přispívá k zavádění kultury vyhodnocování výsledků.


*2) Vhled (pochopení/ porozumění) a učení se (vzdělávání a rozvoj), v originále “Insight and learning”; *3) Vyhodnocování (evaluace), v originále “evaluation”