EMCC je nezávislá, nestranná a nezisková organizace.

EMCC tvoří  přidružené země nebo jednotliví členové ze zemí, kde není zřízena místní organizace.

Rada EMCC International odpovídá za strategii a směřování EMCC. Je složena ze zástupců z těchto přidružených zemí: Belgie, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Maroko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie, Srbsko, Polsko, Norsko, Španělsko, Švýcarsko, Rumunsko, Slovinsko, Portugalsko a Asia Pacific Region.

EMCC sdružuje všechny, jejichž společným cílem je zvyšování profesní úrovně mentoringu, koučování a supervize.

  • kouče, mentory a supervizory;
  • poskytovatele služeb v oblasti koučování a mentorování;
  • poskytovatele výcviků a odborného rozvoje a supervize v koučování a mentoringu;
  • odborníky, kteří se teoreticky zabývají problematikou koučování a mentoringu;
  • studenty příbuzných oborů (psychologie, andagogika, pedagogika, management);
  • všechny, kteří služeb koučování a mentoringu využívají.

EMCC zaštiťuje akreditaci koučů v rámci systému European Individual Accreditation (EIA) a připravujeme plně českou verzi akreditací. Akreditace vycházejí z kompetenčního modelu (úrovně znalostí a postojů kouče a jejich reflexe) a etického kodexu.

Etický kodex

V listopadu 2010 na konferenci v Dublinu Evropská rada pro EMCC jednomyslně schválila Etický kodex, který byl v roce 2016 novelizován, v roce 2017 se EMCC přihlásilo ke Globálnímu etickému kodexu.