Přehled aktuálních akreditovaných členů EMCC Czech Republic zobrazíte kliknutím na následující odkaz na globální stránku EMCC.

Aktuální přehled akreditovaných členů EMCC Czech Republic 


Platné individuální akreditace ČAKO

I. stupeň: AKREDITOVANÝ KOUČ (AC)

  • Kateřina Kučerová – Akreditovaný kouč, certifikát 2017/1, platnost do 27.3.2022
  • Mgr. Zdenka Gonsiu – Akreditovaný kouč, certifikát 2018/3, platnost do 30. 3. 2023

Akreditační řád stanoví následující pravidla:

2.1. Název a stručná charakteristika kvalifikačních stupňů kouč

  • 2.1.1. První stupeň – Akreditovaný kouč (dále jen AC). Tento stupeň ověřuje, že kouč absolvoval takové všeobecné a speciální vzdělání, supervizi a vlastní praxi, které garantují jeho schopnost pracovat jako profesionální kouč pod průběžnou supervizí supervizora koučování (viz čl. 2.4.).
  • 2.1.2. Druhý stupeň – Akreditovaný profesionální kouč (dále jen APC). Tento stupeň ověřuje, že kouč absolvoval takové všeobecné a speciální vzdělání, supervizi a vlastní praxi, které garantují jeho schopnost pracovat jako profesionální kouč zcela samostatně.
  • 2.1.3. Třetí stupeň – Akreditovaný profesionální seniorní kouč (dále jen ACS). Tento stupeň ověřuje, že kouč absolvoval takové všeobecné a speciální vzdělání, supervizi a vlastní praxi, které garantují jeho schopnost pracovat jako profesionální kouč zcela samostatně, podílet se  profesionální přípravě koučů a poskytovat supervizi koučům všech stupňů.

2.3. Platnost a obnovení kvalifikačních stupňů koučů a vzdělávacích programů

  • 2.3.1. Všechny kvalifikační stupně koučů jsou platné po dobu pěti let ode dne udělení. Po splnění požadavků podle čl. 3.4. Kvalifikační požadavky na obnovení akreditace koučů, lze zažádat o obnovení kvalifikačního stupně.