Ve čtvrtek 21.3. se konal výroční sněm EMCC CZSK. Hlavním bodem byla volba nové Rady na roky 2024-2027. V elektronických volbách byli zvoleni

Janette Šimková  – nová prezidentka EMCC CZSK

Lenka Šilerová – členka rady pro etiku a výzkum

Martin O´Malley – člen rady pověřený členstvím v Global Council

Anita Pilch – členka rady pro marketing a komunikaci

Výkonnou ředitelkou EMCC zůstává Dana Kodešová.