Janette Šimková

Motto: „Každý je génius, ale ak budete rybu posudzovať podľa jej schopností šplhať sa na strom, strávi celý svoj život s pocitom, že je úplne neschopná.“ Albert Einstein

Přehled

Svoju prácu považujem za poslanie s privilégiom podporovať rast a rozvoj ľudí. Verím, že každý má schopnosti pracovať na sebe, meniť neproduktívne postoje a vedome využívať aj skrytý potenciál.

Život beriem ako spletitú skladačku, kde je všetko so všetkým prepojené. Rada svojich klientov sprevádzam, aby pátrali po hlbšom význame. Podporujem ich k tomu, aby sa nevracali späť s pokusom o nový začiatok, ale začínali tam, kde prestali, aby vytvorili nový koniec.

Mojím darom je starostlivá energia, ktorá bez podmienok prijíma, podnecuje, inšpiruje. Mám dar vnímať a cítiť, a zároveň veci rozhýbať, zmeniť, pretransformovať. Rada vytváram bezpečný a rozvíjajúci priestor na posilňovanie autentickosti a integrity.  

 

Neformálne BIO

Som hrdá matka stredoškoláka, ktorý má už skoro jasno o svojom živote. Takmer dvadsať rokov vydatá za skvelého muža, ktorý mi pomáha nezabiť sa na svojom idealizme.

Vášnivo rada žijem a milujem, keď sú všetky moje zmysly v tom správnom pohybe – pri písaní kníh, učení sa, behaní, záhradníčení a objavovaní nových vecí.

Som neúnavnom podporovateľkou túžob po poznaní a sebapoznaní. 

Neznášam pokrytectvo, nespravodlivosť a špinavé politické hry.

Vzdělání a kvalifikace

 • Akreditovaný supervízny výcvik v rozsahu 250 hodín. 
 • Certifikovaný tréning Family and couples coaching, Erickson College International pod vedením Marilyn Atkinson.
 • Intenzívny tréningový program Results Coaching Systems akreditovaný International Coach Federation.
 • Dvojročný psychologický výcvik Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch, rodinách a pároch pod vedením odborného garanta prof. Antona Heretika.
 • Tréning Motivačných rozhovorov u Dr. Jana Soukupa.
 • Workshopy pre pomáhajúcu profesiu akreditované v Slovenskej komore psychológov.
 • Tréning využitia osobnostnej typológie MBTI.
 • Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce.

Profesní zkušenosti

 • Mám privátnu koučovaciu prax od roku 2008 (som priekopníčkou lifekoučingu na Slovensku) a odkoučovaných viac ako 3000 hodín.
 •           Pripravujem mentálne tréningy šité na mieru, aj pre olympijských športovcov https://lifekoucing.sk/motivacny-mentalny-trening/
 •          Tvorím zážitkové workshopy pre korporátne prostredie aj pre verejnosť.
 •          Motivačne prednášam na konferenciách, fórach a festivaloch, zúčastňujem sa debát v panelových diskusiách a v televíznych reláciách https://lifekoucing.sk/video-blog-janette-simkova/
 •          Som autorkou troch sebarozvojových kníh Žijte své lepší já (Portál 2017), Knižka, s ktorou sa dá žiť (2019), Takto sa to podarí / Recepty na duševnú pohodu (Slovart 2021) https://www.pantarhei.sk/p-284757
 •          Som publicisticky činná pre mienkotvorné médiá https://lifekoucing.sk/o-mne-v-mediach/
 •          Pôsobím ako guidka pre študentov a študentky v Nexteria Leadership Academy - https://nexteria.sk/nla/
 •          Som mentorka v štipendijnom programe Nádvorie Kampus.
 •          Dlhoročná dobrovoľníčka v klube seniorov Pohoda v Stupave.
 •          Zapísaná v zozname supervízorov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: 22412/2020- M_OSSODRZS

 Môj koučovací rámec

Je humanistický, opieram sa o pozitívnu psychológiu. Mám optimistickejší pohľad na ľudské snaženie a verím v to, že ľudia sú poháňaní vyššími potrebami, kedy v sebarealizácii dokážu nájsť životný zmysel. Verím v zmenu prostredníctvom osobného rastu, ktorý stimuluje prostredie poskytujúce otvorenosť a autentickosť, empatiu a bezpodmienečné pozitívne prijatie.

 

Môj supervízny rámec

Je ako tvorivý proces učenia sa. Stotožňujem sa s myšlienkou D.W. Winnicota a v duchu jeho princípov sa snažím vytvárať klímu, kedy sa vyhýbam vzniku dojmu, že pri supervízii ide o experta a študenta, ktorí spoločne študujú klienta „tam vonku“. Namiesto toho vytváram „hrací priestor“, v ktorom môžeme spoločne cítiť dynamiku a tlaky práce. V bezpečí ich preskúmať a pochopiť, a spoločnou činnosťou supervízora a supervidovaného vytvárať kvalitnejšie a produktívnejšie spôsoby práce.