Stanete se členem mezinárodní a uznávané organizace,  která má v České republice 130+ členů a je jednou z největších asociací v tomto oboru. Celosvětové má EMCC více než 8.000 členů v 85 zemích. Činnost EMCC je založená hlavně na dobrovolnictví výkonného týmu a ostatních členů, kteří se sami zapojují do aktivit spolku.

Co znamená členství v EMCC?

 • Členstvím v EMCC se hlásíme ke globální komunitě koučů, mentorů a supervizorů a stáváme se její součástí.
 • Svým členstvím demonstrujeme svou profesionalitu.
 • Svým členstvím podporujete profesionální přístup ke koučování a mentoringu. Dodáváme mu váhu a význam.
 • Členství je kontinuální přihlášení se k etickému kodexu, k deklaraci diverzity a inkluzivity, akreditovaní členové pracují podle kompetenčního rámce EMCC a v supervizí. 
 • Jako členové EMCC se můžete zapojovat do všech aktivit jak v České republice, tak na globální úrovni.

Co ještě nám přináší členství v EMCC?

 • Máme přístup ke kontinuálnímu rozvoji a vzdělávání v oboru
 • Máme možnost bezplatné prezentace na lokálních i mezinárodních internetových stránkách EMCC
 • Máme zvýhodněnou cena za účast na celoevropských konferencích EMCC i na konferencích a akcích EMCC Czech Republic a dalších akcích
 • Máme zvýhodněnou cenu mezinárodně platné akreditace pro mentory a kouče EIA (European Individual Accreditation)
 • Máme možnost používat logo EMCC u svého jména a prezentovat tak svou příslušnost k jejímu etickému kodexu a vysokým standardům kvality
 • Máme přístup k elektronickému časopisu EMCC International Mentoring and Coaching Journal ke stažení zdarma
 • Můžeme sdílet zkušeností na setkáních členů a dalších příznivců koučování a mentoringu
 • Všichni máme možnost zapojit se do aktivit EMCC Czech Republic i EMCC Global jako dobrovolníci a tím přímo ovlivňovat aktivity asociace
 • Máme právo účastnit se valné hromady, volit a být zvolen do orgánů spolku

Budeme také velmi rádi, pokud se zapojíte i Vy do aktivit EMCC Czech Republic.