Organizace, které nabízejí EMCC akreditované vzdělávání koučů EQA v České republice

EQA20120081: Coaching Systems – Academy of Coaching Excellence –  Practitioner Level v českém a anglickém jazyce.

První výcvik, který v ČR  získal EQA akreditaci od Evropské rady pro mentoring a koučování. Nabízí dlouhodobý rozvoj koučovacích kompetencí.

Platnost akreditace do: 23. 11. 2022


 EQA20200245:  FBE – Výcvik v koučování – Practitioner Level  v českém jazyce

Interaktivní rozvojový program zaměřený na osvojení si koučování jako jednoho z nejúčinnějších nástrojů efektivní práce s lidmi k dosahování cílů jednotlivce i organizace.

Platnost akreditace do 24. ledna 2025


EQA20200251: Systemický institut – Výcvik koučování I. – Practitioner Level  v českém jazyce

Rozvoj jak na úrovni teoretických znalostí a praktických dovedností, tak osobnostně.

Platnost akreditace do: 18. 5. 2025


The Coaching and Mentoring course combines theoretical input in coaching and mentoring methodologies, such as person-centred, positive psychology, cognitive-behavioral coaching, solution-focused, and brief coaching.

Accreditation is valid to: 1. 2. 2026