Martina Jandečková

Motto: Baví mě inspirovat a motivovat ostatní, aby si uměli najít svoji VLASTNÍ cestu.

Přehled

Můj koučovací přístup je na řešení orientovaný. Pryč od problému - směrem k řešení! Tento přístup doplňuji systemickým přístupem.

Důležitou součástí mého přístupu je pochopit a pracovat s prostředím mých klientů. Stejně důležité je mít možnost vypracované kroky vyzkoušet v praxi. To občas znamená vystoupení z komfortní zóny.

Důležitou součástí mého přístupu je umět klienta motivovat. Ať už k hledání nového/jiného řešení nebo jiného přístupu a především k chuti najít si své vlastní řešení.

Měla jsem a mám možnost pracovat s mnoha klienty. To, co mě na koučování baví je různorodost nejen klientů samotných ale i různorodost situací a možností pro jejich řešení, se kterými s klienty pracuji.

Pokud to koučovací situace vyžaduje, využívám různých vstupů na úvod: typologií MBTI, SDI, výstupů z Gallup a mnoha dalších.

Další částí mé práce je také mentoring. Vzhledem k dlouholeté vlastní praxi ve vrcholovém managementu mezinárodních firem a zkušenosti se založením a vedením vlastní společnosti nabízím různorodou inspiraci i vlastní zkušenost

Vzdělání a kvalifikace

Certifikovaný systemický business & team kouč (Německo, Mnichov, 2009 – 2011)
•Týmový kouč – specializovaný výcvik (Německo, Mnichov, 2012)
Agilní kouč – výcvik (Mnichov, 2019)
Studium Psychoterapeutických metod a jejich využití v koučovacím procesu (Mnichov, 2019 – 2021)
15 let zkušenost v Top Managementu globálních společností (Mercedes Benz, BMW)
14 let vlastní podnikatelská zkušenost (MgC Group)

Profesní zkušenosti

- jako kouč a mentor pracuji od roku 2011, koučuji průměrně 30 hodin/měsíčně a to jak prezenčním i online prostředí.

- moji klienti jsou mezinárodní i české společnosti z oblasti automotive, IT, služeb, retailu, farmaceutické společnosti i poradenské společnosti. Velmi ráda pracuji s obchodními komorami (Britská obchodní komora a Německá obchodní komora) a také s univerzitami (Česká zemědělská univerzita)

- cílové skupiny, se kterými pracuji jsou převážně z oblasti vyššího a středního managementu a talentů.

- koučuji v češtině, němčině a angličtině

Těžiště mého zaměření:

Strategie a vize, rozvoj týmů a jejich vedení, zvládání konfliktů, stress management, vyhoření a nová orientace, rozvoj potenciálu, decision making, mindset change, time management a další oblasti