EMCC Global pořádalo v roce 2020 několik globálních akreditačních výzev – 5 Day Chalange (5DC).  Cílem je usnadnit proces získání akreditace zájemcům z řad koučů a mentorů. Jedná se vždy o pět hodinových setkání prostřednictvím platformy Zoom v průběhu jednoho týdne a následnou mentorskou podporu účastníků. V průběhu Zoom setkání se prochází a diskutují požadavky a dokumenty potřebné pro získání akreditace.

Účastníci tak mají možnost se zorientovat v požadavcích na akreditaci a pokud měli připravené podklady, tak i v průběhu týdne připravit základ žádosti. Ti, co akreditací prošli, se shodují v tom, že na začátku vypadá proces žádosti jako „hromada administrativy“, ovšem v průběhu cesty a na jejím konci převládá radost z naučeného a oslava dosažených úspěchů.

Do letošních 4 výzev, které proběhly v březnu, květnu, červenci a v říjnu, zaměřených na individuální akreditace (EIA) se zapojilo více než 30 členů českého EMCC. Od druhé výzvy jsme měli vždy i alespoň jednu skupinu facilitovanou v češtině (facilitaci zajišťovali Miro Vala, Radka Gilarová, Lenka Šilerová, Dana Kodešová a Vladimír Dvořák), což výrazně usnadnilo přípravu na akreditaci. Čtyři členové se již akreditovali či reakreditovali, další žádosti jsou v procesu. Pět našich členů (Ester Neumanová, Ladislav Dvořák, Norbert Riethof, Radka Gilarová and Roman Chudoba ) se také zúčastnilo globální akreditační výzvy pro supervizory (ESIA).

Tyto výzvy mají velký přínos nejen pro jednotlivé účastníky, ale pro celý ekosystém koučování a mentoringu v České republice. Pomáhají nám zaměřit pozornost na kvalitu naší práce, kompetence koučů a mentorů, reflexivní praxi, tedy na aspekty skutečně profesionální práce. Zároveň výzvy přispěly k tomu, že jsme měli možnost se vice propojit s kolegy z ostatních zemí, nahlédnout do fungování EMCC a získat nové zkušenosti a kontakty. Na výzvy pak navazovaly klubové večery věnované právě těmto tématům, podporujícím kvalitu. Zároveň byl zaktualizován překlad Kompetenčního rámce EMCC do češtiny, aby byl (nejen) proces akreditace jednodušší.

Lze předpokládat, že EMCC bude v těchto výzvách i nadále pokračovat, my v českém EMCC je plánujeme podporovat i nadále. Pokud se chcete dozvědět více vnímání akreditace a cesty k ní vedoucí, podívejte se na texty Lenky Šilerové, která se prošla první výzvou, či Radky Gilarové, která se akreditovala jako Master Practioner.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6663314787318980608/.

https://www.linkedin.com/posts/emccglobal_emcc-coaching-accreditation-activity-6693888324051968000-PxDa