Ve čtvrtek 25.3. se konal výroční sněm EMCC CR. Hlavním bodem byla volba nové Rady na roky 2021-2024. V elektronických volbách byli zvoleni Radomíra GilarováVladimir Josef DvorakMiro ValaSilvia Gallova, MCC a Jiří Daníček. Výkonnou ředitelkou a „duší“ dění v EMCC zůstává Dana Kodešová.


Členové odcházející Rady Radomíra GilarováDana KodešováRoman ChudobaVladimir Josef Dvorak a Premysl Libal zrekapitulovali předcházející období a shrnuli své zkušenosti.
Roman Chudoba
, zakládající člen českého EMCC: „Za 12 let práce ve výboru s potěšením pozoruji, jak se obor po malých krůčcích, ale přeci jen profesionalizuje. Je to vidět na nárůstu členské základny i počtu akreditací. Stále více koučů přistupuje k profesnímu sdružování jako k nástroji pro vlastní rozvoj, budování dobré reputace oboru a zvyšování kvality a tím přínosů koučování a mentoringu.“


Za minulým obdobím se ohlédla také prezidentka a zároveň členka nové Rady Radomíra Gilarová. „Máme za sebou tři pestré roky: 2018-2019 rok pofúzový, 2019-2020 akční a 2020-2021 onlinový. Jsme lépe ukotvení, početnější a více propojení mezi sebou i s vnějším světem. Budoucnost je v posilování standardů kvality, síťování, spolupráci s jinými organizacemi a spoluvytváření využívajícím potenciál všech členů i našich příznivců.“