Zvažujete, že se přihlásíte do pětidenní akreditační výzvy EMCC?

Akreditace kouče a mentora je závazkem profesionality. Ukazuje, že kouč či mentor má potřebné kompetence a zkušenosti odpovídající úrovni akreditace, ale i to, že pracuje na svém rozvoji, pravidelně se vzdělává a reflektuje svojí práci, včetně supervize, a dodržuje etické zásady profese. Jde tedy také o závazek do budoucnosti, nejen o potvrzení stávajícího stavu. Na první pohled se akreditace zdá jako poměrně náročný proces, ale jak potvrzují všichni účastníci akreditačních výzev, jde o sebereflektivní a rozvojovou cestu, na jejímž konci je často velká radost a uvědomění si toho, co již máme za sebou a co umíme.

Zkušenosti s akreditačními výzvami ukazují, že účastníci jsou často překvapeni a teprve v proběhu výzvy si uvědomí, že třeba nemají seznam klientských hodin či absolvovaných tréninků. Proto jsme pro vás připravili stručný přehled požadavků k akreditaci, které můžete začít chystat ještě před zahájením akreditační výzvy.

Potvrzení o absolvovaném koučovacím výcviku, včetně jeho obsahu a počtu hodin.  Mělo by se jednat o akreditovaný výcvik EMCC případně jemu ekvivalentní. Vzdělání lze prokázat také VŠ diplomem či postgraduálním studiem v oblasti koučinku/mentoringu – aktuálně ze zahraničních vysokých škol.

Členství v EMCC – můžete být individuálním či kolektivním členem (instituce, VŠ apod.). Více informací o členství i přihlášku naleznete zde: https://www.emccczech.cz/clenstvi/

Statement kouče/mentora – vyjádření o tom, jak pracujete, jaký přístup/y zastáváte, co vás motivuje a charakterizuje jako kouče či mentora. Součástí je také vyjádření se k etickému kodexu a prohlášení o diverzitě EMCC.

Zkušenosti, tedy délka koučovací zkušenosti a počet koučovacích / mentoringových hodin. Je třeba mít přehled o konkrétních hodinách (datum, klient, téma), třeba formou excelové či wordovské tabulky. Pro jednotlivé úrovně akreditace jsou požadavky následující:

  • Foundation: minimálně rok praxe, minimálně 50 hodin s alespoň 5 klienty
  • Practicioner: minimálně 3 roky praxe, 100 hodin s alespoň 10 klienty v posledních 3 letech
  • Senior Practicioner: minimálně 5 let praxe, 250 hodin s alespoň 20 klienty za posledních 5 let
  • Master Practicioner: vychází z požadavků na Senior Practicionera, je třeba prokázat významný přínos profesi (akreditační výzvy jsou určené pro první tři úrovně).

Kontinuální vzdělávání a rozvoj: přehled hodin kontinuálního vzdělávání relevantní pro oblast koučování / mentoringu za poslední roky odpovídající úrovni vaší akreditace (kurzy, školení, semináře, webináře, tréninky…), supervizní hodiny (min 4 ročně nebo 1 hodina na každých 35 odkoučovaných hodin) – to vše včetně data a obsahu. K žádosti se zároveň přidává i vyjádření supervizora. Zároveň je vhodné provádět průběžnou reflexi vlastní práce s klienty (co se dělo, jak to vnímám, co si z toho beru do další práce).

Veškeré požadavky i způsob, jak o nich přemýšlet a jak je zpracovat, detailně probíráme v rámci výzvy, ale část práce můžete udělat rozhodně již předem – minimálně si vést či doplnit si seznam klientských hodin, rozvojových aktivit/ tréninků a supervizí.

Do akreditační výzvy není třeba mít všechny požadavky splněné, hodí se mít připravené, co připravit lze. Výzva slouží i k tomu, abyste se zastavili nad svou koučovací / mentorskou cestou a připravili si plán pro akreditaci. Pokud máte větší část připravenou, výzva vám pomůže připravit žádost v průběhu několika dní. S facilitací a podporou kolegů ve skupině přijde řada uvědomění a aha-momentů a můžu slíbit, že na konci budete mít skutečně radost z toho, jakou cestu máte za sebou.

Před účastí ve výzvě doporučujeme také prostudovat:

Etický kodex EMCC: aktuální verze v angličtině: https://www.emccglobal.org/leadership-development/ethics/; česká verze je v přípravě, starší verze v češtině naleznete zde: https://www.emccczech.cz/standardy-a-etika/eticky-kodex/

Deklarace diverzity a inkluzivity: https://www.emccczech.cz/standardy-a-etika/deklarace-diverzity-a-inkluzivity/

Kompetenční rámec EMCC: https://www.emccczech.cz/standardy-a-etika/kompetencni-ramec-kouce-a-mentora/

A pokud chcete vědět více, poslechněte si náš podcast O akreditacích: https://www.emccczech.cz/2021/05/10/podcast-co-potrebujete-k-akreditacim/, podívat se můžete také na zkušenosti z dřívějších akreditačních výzev: https://www.emccczech.cz/2020/12/20/vyzvy/

Přejeme vám dobrou a rozvojovou cestu za akreditací a těšíme se na vás při akreditačních výzvách.

Za EMCC, Lenka Šilerová