EMCC vzniklo na základě evropských standardů a hodnot. Postupně se naše renomé rozšířilo i na jiné kontinenty, což se ukázalo ve zvyšování žádostí o individuální členství lidí i mimo evropský kontinent. Časem zájem posiloval a v některých zemích či oblastech vyústil v iniciativu stát se přidruženým členem EMCC. Úspěšně přistoupil např. velký region Asie a Tichomoří (Asian-Pacific Region https://www.emccapr.org/). Přístupová jednání nyní probíhají v Jižní Americe. Ve fázi prvotního zájmu jsou i další regiony jako např. Severní Amerika. Podpoře rozvoje se na globální úrovni věnuje viceprezident pro rozvoj.

EMCC Global tvoří 24 přidružených zemí s lokálními EMCC, 1 region EMCC Asia a Tichomoří, jejich členské základy a také přímí členové EMCC Global v oblastech, kde zatím EMCC nepůsobí.

Strategii a řízení EMCC zajišťuje Rada EMCC (The EMCC Council), ve které jsou zástupci z každé přidružené země – Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Spojené království, Srbsko, Španělsko, Švýcarsko, Rumunsko, Řecko, Turecko, Ukrajina a region Asie a Tichomoří.

Radě EMCC (The EMCC Council) reportuje Globální výkonná rada EMCC (Global EMCC Executive Board), kterou tvoří globální prezident a pět viceprezidentů pro oblasti akreditace, rozvoje, kvality, financí, správy a administrativy.

EMCC stojí především na práci dobrovolníků a využívá profesionální administrativní podporu. Členové se mohou podílet na všech aktivitách v EMCC. Jejich zapojení a podpora tvoří významný pilíř naší organizační kultury a dění.

Naše globální strategie je být kdekoliv na světě důvěryhodným a preferovaným partnerem ve sféře koučování, mentoringu a supervize. Naše strategické priority zahrnují akreditaci, rozvoj, provozní výkonnost, kvalitu a výzkum.

Chcete se zeptat na něco jiného?