Etická dilemata při vzdělávání koučů

Za posledních 25 let prošlo koučování velmi dynamickým vývojem a od služby, která byla nabízena velmi úzké skupině lidí (zpravidla top managementu mezinárodních firem), se posunulo do pozice etablované pomáhající profese, kterou dnes může využívat téměř každý. O to důležitější je udržovat profesní standardy a etiku na vysoké úrovni a připravovat nové kouče na tuto náročnou profesi podle kritérií, která jim umožní zorientovat se v etických dilematech v reálné koučovací praxi.

  • Jak vám standardy pomohou zorientovat se v nestandardních situacích
  • Uplatnění etických norem při vzdělávaní a rozvoji koučů
  • Nejčastější úskalí a etická dilemata v praxi (nejen) začínajících koučů
  • Standardy kvality jako základ pro profesionální a dlouhodobě udržitelnou praxi kouče

PhDr. Norbert Riethof, Ph.D.

Psycholog, kouč, supervizor koučů, psychoterapeut, podnikatel a konzultant v oblasti vzdělávání dospělých a rozvoje lidských zdrojů. V oblasti rozvíjení lidského potenciálu pracuje 25 let. Působil jako prezident EMCC Czech Republic a přednáší na mezinárodních konferencích. Zabývá se individuálním i týmovým koučováním a psychologickým poradenstvím v korporacích, státním i neziskovém sektoru. Zaměřuje se také na využití psychologie a psychoterapie v metodologii rozvojových projektů, tréninků, mentoringových a koučovacích programů. Věnuje se tématu duševního zdraví a předcházení syndromu vyhoření. Vede výcviky a je supervizorem koučů v Academy of Coaching Excellence, kterou sám založil. Přednáší externě na FF UK v Praze o uplatnění koučování a mentoringu v organizacích. Je spoluautorem dvou knih o koučování a osobnostní typologii.