PŘIHLÁŠKA KE ČLENSTVÍ V EMCC Czech Republic, z.s.


  Firemní údaje

  Firma

  Jméno, příjmení, titul (*)
  (Vyplňte i v případě, že se nejedná o firemní členství)

  Adresa firmy

  IČO


  Osobní údaje

  Adresa bydliště

  Email(*)

  Telefon(*)

  Webová stránka

  Přihlašuji se závazně ke členství v EMCC Czech Republic, z.s. a mám zájem o:

  Individuální členství fyzické osoby,

  3 900 CZK/160 Euro/rok (350 CZK/měsíc)
  Individuální členství fyzické osoby

  Sponzorské členství právnické osoby,
  která je příjemcem koučingových a mentoringových služeb.
  (S možností vysílat až 3 libovolné zástupce na každou akci.)
  10 000 CZK/rok (850 CZK/měsíc)
  Sponzorské členství právnické osoby

  Členství právnické osoby,
  která poskytuje služby v oblasti koučingu a mentoringu.
  (S možností vysílat až 3 libovolné zástupce na každou akci.)
  12 000 CZK/rok (1000 CZK/měsíc)
  Členství právnické osoby

  Členství právnické osoby,
  která poskytuje služby v oblasti koučingu a mentoringu a vzdělávající kouče.
  (S možností vysílat až 3 libovolné zástupce na každou akci
  + bezplatné členství pro všechny účastníky kurzů 1 rok od zahájení kurzu.)
  18 000 CZK/rok (1500 CZK/měsíc)
  Členství právnické osoby, která poskytuje služby v oblasti koučingu a mentoringu a vzdělávající kouče

  Individuální akademické členství
  2 000 CZK/rok (170 Kč/měsíc)
  Akademické

  Členství neziskových organizací a vysokých škol
  3 900 CZK/rok (350 Kč/měsíc)
  NNO

  Individuální studentské
  studentů Katedry andragogiky a personálního řízení
  600 Kč/rok po celou dobu denního studia
  Individuální studentské

  Individuální rodiče na rodičovské/mateřské
  1000 Kč/rok
  Individuální rodičovské

  Odesláním přihlášky se zavazuji uhradit členský poplatek a přihlašuji se k etickému kodexu EMCC.
  Souhlasím se zpracováním osobních údajů v přihlášce. Údaje zpracováváme v souladu s GDPR.