Helena Dvořáková

Motto: "To, co je potřeba, není ani tak snaha zlepšit sebe samé, nýbrž začít si víc uvědomovat krásu toho, čím už jsme." Timothy Gallwey

Přehled

Jsme jako hledači pokladů. Často předpokládáme, že poklad leží někde daleko a tak za ním jdeme. Jsme připraveni překonat sedmero hor i sedmero řek, bojovat s drakem a zachránit princeznu z hradu... Klientům pomáhám vnímat, jaké zdroje mají v bezprostřední blízkosti a jaké naopak ne. Směřuji pozornost k vlastním úspěchům, pomáhám posilovat sebevědomí a vnímat přítomný okamžik. Učím klienty pracovat se svými vnitřními zdroji. Někdy se stává, že z touhy po dobrodružství přehlédneme, že poklad neseme celou dobu v batohu J

 

Motivování a vedení lidí jsem se začala věnovat hned po ukončení studia v roce 2009 - podporovala jsem tehdy klienty v hledání a udržení práce. Pomáhala jsem s výběrem profese a vedla k vlastnímu seberozvoji. Velkou životní školou se pro mě stalo i rodičovství. S dětmi jsem si uvědomila, že od přírody jsme připraveni se učit, a že strach z chyby či neúspěchu není vrozený, ale naučený. Díky rodičovství a studiu Personálního řízení jsem zjistila, že knihy o respektující výchově a o moderním vedení lidí, popisují stejné principy a strategie. Díky koučování jsem se naučila, jak tyto strategie lépe uchopit a aplikovat v praxi.

V posledních letech jsem kromě individuálního koučování zaměřeného převážně na osobní vize, vztahy, kreativitu a sebevědomí koučovala neformální pečující v programu zaměřeném na prevenci syndromu vyhoření a slaďování osobního a pracovního života (2018 - 2021) a pracovní týmy při zavádění sebeřídích principů do firmy, resp. zvládání otevřené komunikace a dávání zpětné vazby (2020 - 2021).

Vzdělání a kvalifikace

2021 - Akreditace u EMCC International - Practitioner

2021  - The Inner Game Institut, Train the Trainer

2018 - Koučink jako umění, integrovaný výcvik, Magdalena Vokáčová

2014 - MUNI, Personální management a organizační rozvoj, magisterské studium

 

Profesní zkušenosti

Individuální koučink, zaměřený převážně na osobní vize, vztahy, kreativitu a sebevědomí. 

Koučování v rámci projektů: 

Pečujeme s Radostí (2018 - 2021) -  prevence proti syndromu vyhoření a slaďování osobního a pracovního života osob pečujících o své blízké

Sebeřídící CEDR (2020 - 2021) - podpora týmů při implementaci sebeřídích principů/transfomraci z hierarchicky řízené organizace na organizaci tyrkysovou. Konkrétně podpora při zavádění nástrojů retrospektivy, dávání zpětné vazby, otevřené komunikaci a budování firemní kultury postavené na firemním "proč".