Silvia Gallová

Motto: Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete

Přehled

Koučka certifikovaná na úrovni Master Certified Coach (MCC), mentorka koučov, trénerka, supervízorka koučov a organizácií. Jej prístup integruje transakčnú analýzu, mindfulness a prvky z biodynamickej (na telo orientovanej) psychoterapie. Pri práci s organizáciami využíva svoje znalosti z organizačnej transakčnej analýzy a zameriava sa na rozpoznanie nevedomých vzorcov v organizáciách a tímoch a na ich transformáciu na nové, efektívnejšie stratégie.

Vzdělání a kvalifikace

Po štúdiu žurnalistiky absolvovala nadstavbové štúdium medzinárodných vzťahov a diplomacie, výcviky v oblasti koučingu, mediácie, vzdelávania dospelých, agilného leadershipu, manažmentu a supervízie koučov.

Je držiteľkou Diploma in Business Coaching, Diploma in Coaching Supervision a Diploma in Team Coaching. Má sedem rokov skúsenosti v manažmente, od roku 2014 pôsobí prevažne v korporátnom prostredí.

Profesní zkušenosti

Špecializuje sa na rozvoj koučovacích, komunikačných a leadership zručností, vytváranie koučingovej a L&D stratégie a na koučovanie v organizáciách. Pôsobí na Slovensku, vo Veľkej Britácií a v rámci Európy, pracuje v slovenskom a anglickom jazyku.