Z dialogu na závěr konference 2019

Závěrečná část programu konference 7. června 2019 spojila zájemce o diskusi na téma: Koučování v ČR a role EMCC Czech Republic. Facilitace rozpravy se ujal Roman Chudoba, který zvolil při 16 účastnících formát Samoanské kruhy (viz např. https://docplayer.cz/1518870-Metodicky-material-k-treninku-komunikacni-dovednosti-participacni-procesy-zapojovani-verejnosti-vedeni-pracovnich-skupin.html).

Uprostřed kruhu všech účastníků byly umístěny 4 židle pro dobrovolné zájemce o vedení rozpravy. Každý z vnějšího kruhu mohl kdykoli zaujmout některou z volných židlí, nebo poklepem na rameno diskutujícího účastníka požádat o uvolnění místa. Rozprava trvala 2,5 hodiny.

Po nezbytném kroku kontrahování byli všichni účastníci požádáni o navržení témat. Tento dotaz přinesl celé spektrum námětů jako např. potřeba a význam akreditace, garance kvality koučování, význam koučování ve společnosti, budování komunity profesionálních koučů. Následně byli účastníci vyzváni, pokud chtějí své téma diskutovat, aby zaujali jedno z volných míst uprostřed kruhu.

Na základě proběhlých diskusí byli účastníci rozděleni do čtyř skupin a požádáni o definování souhrnných témat. Zde jsou závěry, které jsou publikovány se souhlasem všech zúčastněných:

  • Koučování má mnoho podob a tento termín může být použit pro označení řady aktivit. Diskutující zástupci se kloní k otevřenému inkluzivnímu přístupu ke všem metodám a postupům, které jsou v souladu s Globálním etický kodex pro kouče a mentoryhttp://www.emcc-czech.cz/standardy-etika/eticky-kodex/a odpovídají Kompetenčnímu rámci EMCC http://www.emcc-czech.cz/standardy-etika/kompetencni-model/.
  • Díky nejrůznější praxi koučování mohou někteří klienti získat negativní zkušenost ze způsobu práce kouče nebo z výsledků odborně nezpůsobilého kouče. Proti těmto zkušenostem bychom se za EMCC Czech Republic neměli přímo vymezovat, ale trpělivě nabízet vlastní profesionální přístup a přispívat k pozitivní zkušenosti klientů. Nabízet pozitivní příklady.
  • Tak jako v řadě jiných oborů, kvalita si svou cestu najde. Proto by členové EMCC měli přistupovat k projevům malpraxe s klidem a vnitřním přesvědčím o nutném čase pro růst a zrání oboru.
  • EMCC Czech Republic by mělo usilovat o prezentaci koučovacích přístupů v nejrůznějších oblastech lidské činnosti a organizovánís tím, že koučování kromě přínosu pro jednotlivce může mít ohromný přínos a přesah pro společnost jako celek.
  • Citlivě pak brát v potaz očekávání a potřeby různých cílových skupin(XYZ, multigenerační skupiny, politika, podpůrné a pomocné organizace, státní správa a místní samospráva…)

Zpracovali: Roman Chudoba, Radka Gilarová