Aneb proč, co a jak se koučuje ve Škodě Auto, T-Mobile a Raiffeisenbank

1. 6. 2018 v prostorách společnosti IPSOS v centru Prahy se na půldenním koučovském workshopu potkali zástupci Škody Auto, T-Mobile a Raiffeisenbank. Setkání iniciovali experti Škody Coaching ze Škody Auto, kteří měli zájem vyměnit si zkušenosti s využitím interních koučovacích postupů v rámci převratně se měnícího světa businessu.

Akci zastřešila Evropská rada pro mentoring a koučink (EMCC Czech Republic).

Jednotliví prezentující si vzájemně poskytli informace o organizační struktuře, historii a současnosti jejich koučovacího modelu a zkušenostech se zvyšováním výkonu, vzděláváním a rozvojem. Zmínili také problémy, se kterými se nyní potýkají, a výzvy blízké nebo vzdálenější budoucnosti – změna business modelu, výzvy digitalizace, žádoucí profil kouče, potřebná akreditace a průběžná supervize, rozvoj firemní koučovací kultury a zapojení interních koučů. Ukázalo se, že přes určité rozdíly s ohledem na sektor působení, se objevily mnohé podobnosti, což bylo určitým překvapením a současně příjemným potvrzením.

Shodné body se našly např. v důležitosti vést dialog se strategickým vedením a reagovat na vývoj organizace stejně jako vysvětlovat a propagovat význam a efekty koučování nejen pro zajištění výkonnosti, ale i spokojenosti klíčových lidí. Účastníci popisovali aktuální pozitivní zkušenost s rostoucím uvědomením managementu, že má smysl podporovat „well-being“ v současné době, kdy je velmi napjatý trh práce. Na druhé straně u všech jasně zazněla potřeba měřit efektivitu koučování. Prezentující si vyměnili tipy, jak hodnocení zajišťují nebo o jakém modelu uvažují do budoucna. Odlišujícím faktorem se ukázalo, zda se jedná o koučování obchodníků, kteří přímo pracují s měřitelnými cíli, či lidí z jiných oborů, a také v rámci jakého programu koučování probíhá a kdo ho poskytuje (koučové dle pracovní pozice nebo ti, kteří koučují nad rámec své práce jako členové dobrovolného firemního poolu koučů).

Na závěr se účastníci vyjádřili, že dává smysl v kolegiálním sdílení pokračovat a nyní zvažují, jakou by tomu chtěli dát podobu.

Nabízí se možnost přidat se k iniciativě „Korporace sobě“, která volně sdružuje interní kouče z korporátních prostředí a pořádá pracovní snídaně s výměnou zkušeností i jiné formáty setkávání. EMCC Czech Republic nabídla spolupráci a propojení s Klubem interních koučů (pracovní skupina EMCC se zaměřením na problematiku interního koučování a mentoringu).

Nabízíme dalším firmám, aby se k této aktivitě přidaly. Společným sdílením a vzájemnou inspirací přispějeme ke zvyšování profesní úrovně koučování a mentoringu v České republice.

Radomíra Gilarová, EMCC Czech Republic