Ve čtvrtek 26. března 2020 proběhl výroční sněm členů EMCC.

S ohledem na situaci online, zúčastnilo se ho 46 členů. Po celou dobu byla aktivní chat, do kterého se všichni aktivně zapojovali, takže diskuse probíhala plynule.

Vyslechli jsme stručné hodnocení minulého roku.

Proběhlo 8 klubových večerů, kterých se zúčastnilo 130 členů i nečlenů EMCC, výjezdní zasedání rady, tradiční TMEL i další aktivity, probíhá převod akreditací aj. Klíčovou událostí roku byla bezpochyby červnová konference EMCC, se 135 účastníky a 25 vystupujícími.

Důležitou akcí byla také návštěva Shelley Crawford z Accreditation EMCC Global.  Týkala se procesu akreditací jednotlivců (EIA) i výcviků. Na rok 2020 chystá EMCC řadu akcí, zejména workshop týmového koučování s Davidem Clutterbuckem (plánovaný je přesun do online prostředí), klubové večery a další. V červnu začne příprava Globální mezinárodní konference EMCC, která proběhne v Praze 12. – 14. května 2021, dobrovolníci vítáni. Prioritou pro letošní rok je další propagace přínosů a praxe profesionálního přístupu ke koučování a mentoringu a s tím související vznik supervizních skupin pro kouče.

Supervize je součástí Etického kodexu EMCC a je zatím málo využívaná. Vyzýváme tedy kouče od úrovně Senior Practitioner, aby se zapojili do připravovaného programu. Další novinkou je také koučovna EMCC přímo v centru Prahy, která bude po ukončení nouzového stavu členům opět k dispozici. A v neposlední řadě je v přípravě nový web. Závěr setkání jsme věnovali diskusi o podpoře, kterou jako koučové a mentoři nabízíme či můžeme nabídnout v čase koronavirové pandemie. Ukázalo se, že řada členů je velmi aktivní, poskytuje např. podporu týmům v první linii, nabízí psychologickou podporu aj.

Účastníci po celou dobu konání Směnu velmi aktivně diskutovali jak fyzicky, tak prostřednictvím chatu, přesun do online prostředí tak můžeme hodnotit jako velmi vydařený a využitelný pro další podobné akce.  Kompletní informace ze Sněmu, včetně struktury členů a finanční rozvahy naleznete v Basecampu pro členy EMCC. Pro více informací, přihlášení dobrovolníků a supervizorů kontaktujte Danu Kodešovou na akce@emcc-czech.cz.