Globální pětidenní  akreditační výzvy EMCC (5DC)

Můžeme vám pomoci připravit se na podání žádosti o globální individuální akreditaci EMCC – nebo mít plán, jak se k ní dostat – prostřednictvím naší pětidenní výzvy.

Jste vyškolený kouč nebo mentor, praxi vykonáváte nejméně dva roky a máte skvělou zpětnou vazbu od klientů, ale z nějakého důvodu jste ještě nezískali individuální akreditaci u EMCC Global.

Zjistili jsme, že lidem v dosažení profesního označení obvykle brání jen několik věcí – někdy je to to, že nemohou najít potřebné dokumenty, nebo mají otázky ohledně svých zkušeností, nebo se dostanou na vedlejší kolej, nebo nemohou najít zpětnou vazbu od klientů. Někdy prostě o akreditaci nevědí!

Kliknutím na níže uvedené datum se můžete zaregistrovat na pětidenní výzvu EMCC

EMCC Global Class of September 2022: 19. až 23. září, každý den od 18.30 do 19.30 hod. našeho času  

Připojte se k nám na týden hloubkového dynamického dotazování a reflexe, kdy vám pomůžeme určit, co potřebujete pro svou žádost, pomůžeme vám překonat překážky a prostě to udělat! Je to přímočaré – proces zahájíte v pondělí a v pátek budete připraveni k podání žádosti, přičemž každý den strávíte přibližně hodinu hlubokým dotazováním a reflexí a čas mimo zasedání věnujete tomu, abyste si vše opatřili a zapsali pro konečné podání.

Budete součástí skupiny koučů a mentorů, kteří se nacházejí ve stejném bodě své kariéry jako vy – tato spojení mohou trvat celý život a nastavit vzájemnou podporu při vašem postupu jako profesionálního kouče nebo mentora.

Připravte se na týden plný profesionálního dialogu, dynamického zkoumání a solidarity – naším cílem je vytvořit stejnou hodnotu v procesu jako v cíli!
V průběhu celého týdne vás bude facilitátor EMCC Global provázet jednotlivými kroky, které vás provedou celým procesem. Pokud budete během týdne potřebovat další podporu, můžeme pro vás zorganizovat diskuse s poradci. Pokud by se vám hodil partner pro odpovědnost, můžete si ho během sezení také domluvit.

Na konci týdne budete buď schopni podat přihlášku, nebo budete mít jasný akční plán pro další kmeny, které potřebujete najít, nebo zkušenosti, které potřebujete získat a které vám to umožní. A my vás budeme i nadále podporovat, dokud toho nedosáhnete.

Držení globální individuální akreditace EMCC (EIA) je způsob, jak svým kolegům a klientům ukázat, že svůj profesní rozvoj myslíte vážně, že se hlásíte k celosvětově uznávanému etickému kodexu a že udržujete a stavíte na nejvyšších standardech.

Ukazuje, že jste součástí globální rodiny EMCC a můžete čerpat ze společných zkušeností a odborných znalostí nejlepších koučů, mentorů a supervizorů na celém světě.

Globální výzvy EMCC pořádáme několikrát do roka. Kromě toho je jednotliví poskytovatelé školení a/nebo skupiny zemí pořádají také na místní úrovni.

Často kladené otázky

Co ode mě EMCC Global očekává v rámci Pětidenní výzvy?
Tato 5DC je týden intenzivního mentoringu, kdy se připravujete na podání žádosti o individuální akreditaci u EMCC Global. Je určen pro lidi, kteří se – ať už z jakéhokoli důvodu – zasekli a potřebují pomoc. Očekáváme, že budete pracovat! Abyste se zavázali sami sobě, že toho dosáhnete, a abyste se zavázali svým facilitátorům a své skupině, že tam budete. Chceme také, abyste z týdne získali obrovský impuls, abyste měli příležitost prozkoumat svou praxi, navázat nová spojení a růst.

Jaké jsou součásti individuální akreditace (EIA) u EMCC Global?
Abyste získali profesní označení, musíte prokázat:

 • Osobní prohlášení vysvětlující, proč a jak koučujete, váš přístup, váš cíl a motivaci.
 • Vzdělávání a učení
 • Zkušenosti
 • Závazek k průběžnému zvyšování kvalifikace,
 • supervizi,
 • reflektivní praxi
 • Splnění globálního etického kodexu a závazek dodržovat globální deklaraci EMCC o rozmanitosti a inkluzi.
  Jaká jsou vstupní kritéria pro účast v globální pětidenní výzvě EMCC?

Vzdělání  

Abyste se mohli zúčastnit EMCC Global Five Day Challenge, musíte absolvovat vzdělávání a školení u poskytovatele akreditovaného EMCC Global (který je držitelem EMCC Global Quality Award – EQA – pokud si nejste jisti, podívejte se na seznam poskytovatelů EQA zde).

NEBO ekvivalentní validované vzdělání, školení. Příklady zahrnují: Diplom/ Postgraduální certifikát v oblasti koučování/mentoringu od vysokoškolských institucí, např. Henley Business School, Université Paris Dauphine-PSL atd.

NEBO ve zvláštních případech rovnocenné ověřené zkušenosti „z práce“. Příkladem může být role kouče a/nebo mentora v organizaci, která je podporována učením a odbornou přípravou na pracovišti, např. IBM, Deloitte, Google atd.

V některých případech, kdy školení není oficiálně registrováno jako regulovaná kvalifikace, můžeme potřebovat další informace týkající se obsahu a úrovně učení a hodnocení celého programu. Jedná se o velmi podpůrný oslavný proces, který respektuje význam učení na pracovišti pro podporu koučovací a/nebo mentorské praxe a rozvoj širších vůdčích dovedností,

EMCC Global také uznává individuální akreditace, profesní označení a pověření, které jsou v souladu s EMCC Global Individual Accreditation – EIA. Příklady zahrnují:

Mezinárodní federace koučů (ICF)

Kromě vzdělání/výuky/školení budete muset pro různé úrovně akreditace prokázat také zkušenosti:

 • Základní úroveň: alespoň jeden rok praxe (minimálně 50 hodin) a alespoň pět klientů v průběhu jednoho roku.
 • Úroveň Practitioner: nejméně tři roky praxe (minimálně 100 hodin) a nejméně 10 klientů v průběhu tří let.
 • Senior Practitioner: nejméně pět let praxe (minimálně 250 hodin) a nejméně 20 klientů za pět let.

Pětidenní výzva není vhodná pro lidi, kteří nemají s koučováním nebo mentoringem žádné zkušenosti, kteří (zatím) nesplňují výše uvedená kritéria nebo kteří nejsou připraveni vyhradit si čas na celý týden. Může se stát, že Pětidenní výzvu v budoucnu uskutečníte, ale teď to není nic pro vás. Pětidenní výzvy pořádáme každé tři až čtyři měsíce a jednotlivé školicí instituce a přidružené země také někdy pořádají svou verzi 5DC.

Kolik Globální pětidenní výzva EMCC stojí?

Týdenní mentoring na podporu tohoto procesu je pro členy EMCC Global nebo přidružených zemí a regionů EMCC Global zdarma, za samotnou akreditaci platíte.

Akreditační poplatky pro členy EMCC: kteří absolvovali program EMCC Global Quality Award, NEBO ekvivalentní vzdělávací/školící koučovací a/nebo mentoringový program spolu s dalším souvisejícím předchozím vzděláváním a zkušenostmi:

 • Úroveň Practitoner (s nejméně tříletou praxí) 205 EUR plus DPH, pokud je to relevantní (standardní cena 599 EUR).
 • Úroveň Senior Practitioner (s nejméně pětiletou praxí) 245 EUR plus DPH (standardní cena 699 EUR).
 • Úroveň Master Practitioner (na základě diskuse) Propagační poplatek pro členy 450 EUR plus DPH, pokud se použije (standardní cena 799 EUR).

Jsou sezení nahrávána?
Odpověď zní ne – samotná sezení jsou speciální pro samotnou skupinu a tvoří důvěryhodný soubor rozhovorů. Dotazování může být poměrně hluboké a my jsme zjistili, že nahrávání sezení může potlačit otevřenost.

Musím se zúčastnit všech pěti sezení?
V ideálním případě ano. Stanete se součástí kohorty kolegů, kteří se spoléhají jeden na druhého, aby si poskytli vzájemnou podporu, inspiraci a odpovědnost. Pokud tam nebudete, zbytek skupiny přijde o váš přínos. Navíc to zvyšuje tlak na facilitátory, aby vás seznámili s tím, co jste zameškali – naši facilitátoři jsou dobrovolníci, a tak chceme jejich čas využít rozumně.
Odkazy, které budete během týdne potřebovat
EMCC Accreditation – EIA – Application – Professional Designation Application Form
Slajdy k Pětidenní výzvě, včetně tabulkyakreditačních poplatků
Online platba akreditačních poplatků (platba prostřednictvím GooglePay, Paypal nebo platebních karet)
Všechny níže uvedené odkazy jsou již uvedeny ve formuláři Pětidenní výzvy, ale níže jsou přidány znovu, abyste je nemuseli hledat:
Globální etický kodex (v českém jazyce)
Rámec kompetencí pro koučování a mentoring (uvádí také kritéria pro jednotlivé úrovně)
Deklarace diverzity a inkluzivity 
Příklady logů – pokud již máte logy, není třeba je znovu vytvářet v tomto formátu, sdílíme je čistě pro případ, že ještě nemáte zavedený systém:
Deník předchozích zkušeností – a učení pro osoby s předchozími pracovními nebo dobrovolnickými zkušenostmi
Záznam o odborné praxi klienta – seznam klientů
Záznam o průběžném CPD (úroveň Practitioner minimálně 16 hodin ročně; úroveň SP minimálně 32 hodin ročně)
Záznam o reflektivní praxi
Záznam o supervizi (minimálně 1 hodina za čtvrtletí/35 hodin koučování a/nebo mentoringu)

 

Členství

Společnost EMCC Global v současné době nabízí členům zvýhodněnou akci na akreditační poplatky. Pokud ještě nejste členem, můžete o členství požádat pomocí níže uvedeného odkazu, abyste měli nárok na slevu.

UPOZORŇUJEME, že sleva je určena pouze pro členy – nicméně náklady na členství plus zvýhodněný akreditační poplatek jsou MENŠÍ než plné náklady na akreditaci, takže je finančně výhodné být členem i profesionálem.

 

Hodnocení od  předchozích účastníků Pětidenní výzvy

 • Co považuji za nové a osvěžující, je osobní individuální přístup, tak odlišný v dnešní době.
 • To přináší tolik potřebné světlo, strukturu a pokrok v tom, co dělám a chci dělat.
 • Je úžasné vidět všechny tyto profesionální lidi na stejné cestě.
 • Skvělá příležitost, jak si udělat čas a nechat se motivovat proti novým věcem k růstu sebe sama
 • Pocit povzbuzení a vděčnosti, že mám to štěstí vidět tuto skvělou myšlenku v tak těžké době
 • Velmi jasný proces, s vaším vedením a s touto podporou do místností.
 • Zvenčí, když jsem se snažila sama připravit na to, abych toho dosáhla, to vypadalo mnohem obtížněji.

Další zdroje, které se vám mohou hodit

7C pro to být plně člověkem – prezentace

Naše humanita@práce; Práce se 7C – 7 lidskými schopnostmi – pro vhled, učení a změnu: Nový objektiv pro koučování, supervizi a reflexi vedoucích pracovníků. Elaine Patterson a Karyn Prentice (kniha) – POZNÁMKA: Není podmínkou mít knihu, spíše může být užitečná.

Úvodní přednáška Petera Hawkinse na EMCC Global GPS – Global Provider Summit listopad 2019

Peter vás vede k tomu, abyste přemýšleli o všech lidech, kterým vaše práce slouží. Od 2minut 30sekund: „Přemýšlejte o lidech, které školíte a na které dohlížíte, o svých klientech. Postupně si sestavte koláž všech zúčastněných stran ve vašem světě, organizací a jejich stakeholderů, jejich zaměstnanců, ekologie života. A zeptejte se sami sebe: Co potřebují, abyste dnes udělali a naučili se, aby 100 vašich zainteresovaných stran mělo prospěch z toho, že máte tu čest tu dnes být; jakou otázku by chtěli, abyste jim dnes položili?“

Kontakty

Pro pomoc se samotným procesem Pětidenní výzvy se obraťte na akreditace@emcc-czech.cz