Implementácia prvkov learning organisation v rámci rozvoja zamestnancov

Na tento workshop srdečne pozývam všetkých, ktorí sa zaoberajú témou učiacej sa organizácie a majú záujem zozdieľať svoje skúsenosti ako aj inspirovať sa skúsenosťami iných. Budeme zdieľať konkrétne príklady a diskutovať o praktikách, ktoré umožňujú rozvoj učiacej sa organizácie, úskaliach ktorým sa treba vyhnúť či skúsenosti a o tom ako principy učiacej sa organizácie aplikovať vo vašom podniku.
  • Úvod, predstavenie contextu, základných demografických údajov a pain points/challenges
  • Workshop s účastníkmi s cieľom ako by podobnú problematiku vedeli adresovať oni v ich podnikoch a kontextoch
  • Sharing best practices a mojich skúseností

Andrej Rácz

  • 14 ročná skúsenosť s prácou týkajúcou sa transformácie podnikovej kultúry, leadershipu, rozvoja a vzdelávania
  •  12 ročné skúsenosti z Francúzska, kde som pracoval jako consultant, facilitátor a coach pre klientov od menších rodinných podnikov až po nadnárodné korporácie
  • Aktuálne Capability manažér v JLR Slovakia zavádzajúci koncept learning organisation vo výrobnom závode pre 4500 ľudí