Etická perspektiva teď a tady!

Většina profesionálů je schopna nahlížet etické aspekty své práce s odstupem času. Menší část je pak schopna uplatnit etickou perspektivu přímo v čase při práci s klientem. Příspěvek nabídne možnosti rozvoje této kapacity.

  • Vývojová stadia ega a logiky uvažování
  • Posuny ve vnímání etiky podle stadia ega
  • Schodišťový efekt
  • Etická perspektiva teď a tady!
  • Jak podpořit etickou kapacitu pro včasné uplatnění při práci s klienty

Roman Chudoba

Roman je kouč, mentor a supervizor, člen EMCC, EIA Master Practitioner

Zaměřuje na transformaci přemýšlení a jednání lidí, týmů a organizací. Díky tomuto posunu pak dokáží využít komplexní až chaotické situace tvořivým a elegantním způsobem s přínosem pro kvalitu života širokého okolí i svého.