Jak se koučují vysokoškoláci?

Workshop na téma koučování studentů na VŠE v Praze – workshop nabídne vhled do specifik koučování mladých lidí (VŠ studentů) v období „vynořující se dospělosti“; bude zaměřen i na hledání vhodných forem koučování pro VŠ studenty a jeho návazností na další formy podpůrných a rozvojových aktivit, podobnosti a rozdíly s koučováním ve firemním kontextu. Workshop nabídne prostor pro sdílení názorů a zkušeností účastníků, praktickou „ochutnávku“ i vzájemnou inspiraci.

  • Výzvy životního období „vynořující se dospělosti“
  • Koučování vysokoškoláků (zkušenosti z VŠE v Praze) – témata, formy, návaznosti
  • Přínosy koučování mladých lidí pro koučovací praxi
  •  Jaké jsou hodnotové preference VŠ studentů při vstupu na pracovní trh?
  • Aktivní „ochutnávka“ – identifikace pracovních hodnot

Doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, PhD.

Eva je psycholog s ekonomickým zázemím. Dlouhodobě působí katedře manažerské psychologie a sociologie FPH VŠE v Praze a vede Akademické centrum tamtéž. Je externím konzultantem společnosti QED Group, kde se věnuje především individuálnímu exekutivnímu koučování.