Ivana Cergetova

Motto: Inšpirujem ľudí k životným zmenám

Přehled

♥️ Inšpirujem ľudí, aby zmenili svoj život 🌱 Pomáham so vzťahmi 🗝 Objavte so mnou silu liečenia a osobného rastu ⏰ Tvorca metódy Motion Bond Technique®️ Attachment-Based-Therapy

 

 • viac ako 20 rokov v projektovom, procesnom a HR manažmente
 • vrcholový manažment – ​​5 rokov v top manažmente SME segmentu
 • bankový a finančný sektor, energetika a ropa, FMCG, priamy marketing a telemarketing, HR poradenstvo
 • mentálny a NLP (neuro-lingvistické programovanie) koučing
 • sociálna a organizačná psychológia a poradenstvo
 • akademický učiteľ a výskumník

Vzdělání a kvalifikace

Moje vzdelanie a kvalifikácia

 • vysokoškolské štúdium II. stupňa (Mgr.) - odbor: Psychológia (Trnavská univerzita v Trnave)
 • vysokoškolské štúdium posgraduálne (PhDr.) - odbor: Psychológia (Prešovská univerzita v Prešove)
 • vysokoškolské štúdium III. stupňa (PhD.) - odbor: Sociálna psychológia a psychológia práce (Trnavská univerzita v Trnave)
 • nadstavbové štúdium práva (LL.M.) a manažmentu (MBA) - Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Rozvojové vzdelanie a koučing

 • NLP Master (International Trainers and Coaching Academy of NLP & Centrum systemiky a NLP)
 • NLP New Code Practitioner (International Trainers and Coaching Academy of NLP & Centrum systemiky a NLP)
 • NLP Premier Practitioner (International Trainers and Coaching Academy of NLP & Centrum systemiky a NLP)
 • Integrative Coaching & Core Competencies (double B)
 • Hogan Assessment Certification (Assessment Systems)
 • The Rocket Model - Gordon Curphy (Curphy Consulting)
 • Navigácia v povolaní s Thomasom Dienerom (Inštitút procesorientovanej psychoterapie)
 • Rozmery osobnosti cez objektív pohybu a prejavu (TK Consult)
 • Staffhacking - nový pohľad na people management (FLOWY)
 • Smart Calls (FLOWY)
 • HR Copywriting (Oliver Jakubik)

Doplňujúce pedagogické a psychoterapeutické vzdelanie

 • Kognitívno-behaviorálna psychoterapia (Odyssea, Praha)
 • Procesorientovaná psychoterapia (Inštitút procesorientovanej psychoterapie v Bratislave)
 • Terapia zameraná na telo (Česká asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo v Prahe) / neukončený výcvik
 • Koncentratívno-pohybová terapia (Inštitút KPT v Bratislave) / neukončený výcvik
 • Systemické a rodinné konštelácie (CREATRIX IDEAS)
 • Bodynamic System Foudation
 • Supervízia v pomáhajúcich profesiách (Coachingplus, Slovensko)
 • Práca s rodinou a vzťahová väzba (Coachingplus, Slovensko)
 • Dynamika vzťahovej väzby v dospelosti (Coachingplus, Slovensko)
 • Montessori - pedagogika a Montessori - liečebná pedagogika (Medzinárodná akadémia vývinovej rehabilitácie Mníchov a Trnavská univerzita v Trnave)
 • Andragogické minimum pre lektorov (Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského)

Vzdelanie v oblasti športu a rehabilitácie

 • Dynamic Neuromuscular Stabilization / DNS pre športovcov (Rehabilitation Prague School) - koncept podla Dr. Kolářa založený na vývinovej kineziológii
 • Functional Movement Screening (FMS)
 • Hipoterapia - integrovaný kurz (Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave)
 • Kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa (EfectFit)
 • Mobilita & Stabilita | Funkčný strečing (IQ Pohyb)

Procesné a projektové riadenie

 • Design Thinking a kreatívne riešenie problémov ako kľúčové prvky modelu CAF 2020
 • Tímová práca ako základ pri zavádzaní manažérstva kvality alebo zmien
 • Six Sigma Green Belt (FBE Bratislava)
 • Agile & Scrum | Product Ownership | Scrum Mastership (ScrumDesk)
 • Statistical Process Control (FBE Bratislava) - štatistické metódy riadenia procesov
 • Business Process Improvement in Services (FBE Bratislava) - zlepšovanie procesov finančných a administratívnych služieb
 • The internal auditor for the integrated management system according to EN ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 (TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.)

Profesní zkušenosti

Keď sa pozriem späť na rok 2023, cítim vďačnosť a hrdosť 🌟📆 Tento rok bol plný rastu, liečenia, učenia a inšpirácie nielen pre mňa, ale aj pre môj tím, ktorý pracuje vedľa mňa:

 

✈️ 29 ciest do zahraničia, spoznávanie nových kultúr a nápadov

🤝 24 úspešných projektov financovaných z eurofondov

🌍 Pomohli sme 4 520 klientom na ich ceste za lepším životom

🗣️ 438 hodín individuálnej a párovej terapie, každá hodina plná zmyslu

📚 13 workshopov, kde som sa podelila o svoje poznatky a skúsenosti

🚀 13 náborových procesov a 748 pohovorov - hľadanie toho najlepšieho pre náš tím a tímy našich partnerských organizácií

 

A čo moje osobné vzdelanie?

 

🌐 120 dní v zahraničí na stáže a vzdelávacie kurzy

📘 109 dní vzdelávania na Slovensku - neustály rast je mojou vášňou

🧠 27 hodín individuálnej terapie pre môj vlastný rozvoj (zodpovedá 2,25 hodinám mesačne)

👥 16 hodín mentoringu a 22 hodín supervízie - učenie sa od najlepších (ekvivalent 3,17 hodiny mesačne)

 

Celkovo som tento rok venoval sebarozvoju viac ako 1897 hodín. Toto je investícia, na ktorú som hrdý! 💪💰 A čo viac, 5 psychologických výskumných štúdií, ktoré sú mojou vášňou.

 

📱 Viac ako 246 príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré vás inšpirovali a informovali

👥 Viac ako 52 000 sledovateľov - vaša podpora a spätná väzba sú neoceniteľné