Jan Hurdzan

Motto: "Udělej co můžeš, s tím co máš, tam kde jsi." (Theodore Roosevelt)

Přehled

Profesí jsem manažer, dlouhodobě pracující v oblasti change managementu, business analýzy, project managementu a vedení lidí v segmentu Business Services. Měl jsem štěstí dlouhodobě pracovat (buď jako zaměstnanec, nebo jako dodavatel) v Irsku, Polsku a Česku s velkými mezinárodními společnostmi jako Sony, Arvato Bertelsmann nebo Google. S přibývajícími zkušenostmi přirozeně nabývala na významu moje role mentora v oblastech mé expertízy.

 

Kromě profesní odbornosti mě ovšem vždy fascinovalo to, co se děje v naší hlavě a ja moc je možné změnit a dosáhnout prostřednictvím změny nastavení mysli a myšlenkových vzorců. To mě dovedlo ke koučování, které se stalo kromě součástí mojí pracovní role i mým koníčkem a vášní.

 

V koučování mě, kromě témat přímo souvisejících s mojí profesní expertízou, zajímá téma motivace a smyslu, vyváženost životních rolí,  nastavení optimálního mentálního prostředí, hledání flow, využití potenciálu, překonávání strachu, ale také mentální koučink sportovců.

 

Vzdělání a kvalifikace

  • ACE Practitioner, Coaching Systems (2022)
  • ABSL Fusion Leader, ABSL (2021)
  • Diploma in Global Business Services, The Hackett Group (2018)
  • Certificate (HETAC 8) in Business Analysis and Consultancy, National College of Ireland (2013)
  • Advanced Diploma in Project Management, Dublin Business School (2008)
  • Provozně ekonomická fakulta, Česká Zemědělská Univerzita (2001)