Radomíra Gilarová

Motto: „Ideály jsou jako hvězdy, které osvětlují noc. Není možné se jich dotknout. Ale pokud se jimi necháme vést, stejně jako kapitáni na moři, dosáhneme svého cíle.“ Carl Schurz

Přehled

Pomáhám klientům, aby dokázali využít své „ideály“ (identitu, vizi a hodnoty) pro dosažení svých cílů a pracovní/životní spojenosti. Věnuji se individuálnímu i týmovému koučování v organizacích. Působím v Ostravě a v Praze, ve vlastních prostorech nebo u klientů a také dle dohody virtuálně. Pracuji česky a anglicky. Vedle koučování také superviduji kouče a učím manažery využívat koučovací přístup ve vedení a rozvoji lidí.

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace pro koučování

20212022 Výcvik v procesově orientované psychologii, IPOP (Institut Procesově Orientované Práce)

2020 Akreditace ESIA u EMCC Global – Supervisor

2020 Akreditace EIA u EMCC Global – Master Practitioner

2019–2020 Diploma in Team Coaching, výcvik v systemickém a psychodynamickém přístupu, The International Centre for Business Coaching, 112 hod.

2018 Akreditace EIA u EMCC International – Practitioner

2017 Kurz facilitace s využitím procesové práce, Škola facilitace Ondřeje Krásy, 3 dny

2016 9 Disciplines of Whole Brain Thinking, trénink Marilyn Atkinson, 3 dny

2015 Akreditace u ČAKO – Akreditovaný profesionální kouč

2014–2015 Supervizní výcvik pro koučovací praxi, ČAKO, 86 hod.

2012–2013 NVC výcvik, nadstavba pro zkušené kouče, ČNP Consulting, 96 hod.

2011 Akreditovaný výcvik koučů, ČNP Consulting, 104 hod.

2009 Trénink v metodě GROW, Nestlé Maďarsko (2 dny)

2008–2009 Výcvik v manažerském koučování, systemický přístup, Delta Training, 100 hod.

Pravidelně se účastním odborných konferencí a seminářů s tématy koučování, supervize a rozvoje lidí.

Akademické vzdělání

1998 – 2003 Doktorské studium sociální a pracovní psychologie, FF UK, Praha (PhDr. a Ph.D.)

1988 – 1994 Jednooborová psychologie, FF UP, Olomouc (Mgr.)

Profesní zkušenosti

Praxe v koučování

Koučuji různorodé klienty od vrcholových manažerů po specialisty, kteří působí v různých pracovních odvětvích v ziskovém i neziskovém sektoru. Moje portfolio čítá cca 300 individuálních klientů a více než 1.500 hodin koučování. Zaměřuji se na plné využití potenciálu lidí v rámci zvyšování výkonu, osobního rozvoje a slaďování pracovního a osobního života.

Věnuji se také týmovému koučování s využitím vlastního rámce 3V (Výkon, Vztahy a Vzdělávání se). Pomáhám s budováním koučovací kultury v progresivně uvažujících organizacích a podporuji rozvoj interních koučů. Hledám vazby mezi top výkonem v businessu, dobrými mezilidskými vztahy, pozitivními manažerskými postupy a HR nástroji.

Profesní zkušenosti

2004 – dosud
Koučka, konzultantka a lektorka
Působím jako Certified Practitioner mezinárodního standardu We invest in people a We invest in well-being, Investors in People International (www.investorsinpeople.com)

1995 – 2004
PricewaterhouseCoopers v Praze a Ostravě, oddělení Poradenství pro lidské zdroje - konzultantka, manažerka a senior manažerka (řízení projektů a vedení týmu HR konzultantů).

Můj přístup ke koučování

Moje vize v koučování je přispívat k posilování lidskosti v pracovním světě. Věřím v potenciál lidí a podporuji je na jejich cestách rozvoje a učení se. V koučování stavím na síle vztahu a využívám rogersovský, na klienta zaměřený přístup a zejména zásady NVC (non-violent communication). Pomáhám lidem nalézat vizi a energii ukrytou v jejich potřebách a hodnotách. Podporuji je v dobrém souladu mezi konáním a bytím. Opírám se o principy Solution – Focused přístupu, který se orientuje na řešení a dělání postupných kroků, jež vedou k žádoucímu cílovému stavu. Koučování je pro mě vnímavý, tvůrčí a užitečný rozhovor. Každý klient, jeho téma, cíl i cesta jsou jedinečné. Je mi ctí být průvodcem lidí, kteří chtějí něco změnit a ví, že je potřeba začít u sebe.

Jak pracuji?

Profesionální přístup na základě respektu, otevřenosti, důvěry a spolehlivosti
Harmonické zaměření na výsledky i opravdové lidské prožívání
Humor všude tam, kde se hodí
Zkušenost, že i malý krok může přinést velkou změnu
Posilování bytí v souladu s celkem

Reference

Maier CZ, Know You More, Ferring Pharmaceuticals CZ, Jacobs Douwe Egberts CZ, Nestlé ČR, Nestlé Slovensko, ČSOB, Mölnlycke Health Care, Volkswagen Financial Services, Tivall, Veolia Energy, Centrum pro rodinu a sociální péči, Bunkr, individuální klienti.