Škola manažerského rozvoje s.r.o.

Motto: "Když nevíš, kam pluješ, žádný vítr to není dost dobrý."

Přehled

Jsme vzdělávací a konzultační centrum založené v roce 1995. Vedeme koučovací výcviky, kurzy pro manažery, pomáhající profesionály a pedagogy akreditované MŠMT a MPSV. Poskytujeme individuální a týmový koučink, mentoring, kariérové poradenství a supervizi.

Specializujeme se na akreditované vzdělávání profesionálních koučů ve výcvicích Integrativního a Solution koučinku, rozvoj kariérových poradců v Kariérovém poradenství a koučování a rozšiřování dovedností v práci s lidmi v rámci jednodenních kurzů psychologie. 

Vzdělání a kvalifikace

Jaká byla cesta rozvoje kvalifikace u nás? 5. 12. 1995 Ing. Oldřich Šuleř, manažer a autor řady odborných knih z oblasti manažerských dovedností, PhDr. František Bělohlávek, PhD., personální manažer a autor knih z oblasti vedení lidí, a PhDr. František Kalabis, podnikatel, založili Školu manažerského rozvoje s.r.o. Započala éra manažerského vzdělávání, jedno a dvouleté intenzivní akreditované vzdělávání pro střední a vyšší management, "takové malé MBA" se říkalo v té době. Naše kurzy absolvovalo přes 1600 manažerů firem jako Zentiva Hlohovec, České dráhy Praha, IVAX Pharmaceuticals Opava (nyní TEVA), Lanex Bolatice, Penam Brno, SV metal Hradec Králové. 

V roce 1998 se díky zapojení psychologů a personalistů do lektorského týmu manažerské vzdělávání rozšířilo a společensky prospěšné programy, z nich nejúspěšnější byl Manažer/manažerka vlastní kariéry.

V roce 2009 společnost převzala PhDr. Sylvie Navarová a tím se ještě více posílila orientace na profesní rozvoj a osobnostní růst našich klientů. Byly zahájeny koučovací programy pro školy, lektory, poradce a HR manažery. Pokračovaly i nadále společensky prospěšné programy pro absolventy, ženy po mateřské dovolené, osoby pečující o osoby blízké, nezaměstnané či osoby nad 50 let rozšířené o psychologické poradenství, praxe v reálném pracovním prostředí a zprostředkování zaměstnání. Byly realizovány projekty kariérového poradenství pro Úřady práce a střední a základní školy. Dva z nich, Kariérový koučink do škol a Jsem na křižovatce a mám možnost volby, byly oceněny Národními cenami kariérového poradenství. V roce 2010 Škola přinesla koučink do Ostravy a začala intenzivně rozvíjet koučovací přístup ve vzdělávání, nabízet individuální a týmový koučink, supervize a mentoring, kariérové poradenství a psychologické služby firmám. Jako první v České republice vytvořila Škola manažerského rozvoje program integrativního koučinku a začala realizovat akreditovaný koučovací výcvik INTECO - Integrativní kouč. Taktéž ŠMR stála u založení Asociace integrativních koučů v Ostravě. Od roku 2016 rozvíjíme Centrum psychologických služeb pro veřejnost a pomáhající profesionály (psychoterapie, supervize, psychologické kurzy) a tvoříme pomůcky (karty pro psychology, lektory, kariérové poradce, kouče). Dlouhodobě se angažujeme v osvětové a preventivní činnosti v oblasti duševního zdraví.

Profesní zkušenosti

Od roku 1995 rozvíjíme vlastní know-how díky znalostem a zkušenostem získaných manažerskou, podnikatelskou, koučovací a psychologickou praxí našich lektorů v ČR, SR, Japonsku, Švédsku či USA. Naše rozvojové programy byly 2x oceněny Národní cenou kariérového poradenství.