Špecifiká supervízie koučovania a mentorovania

Zámerom príspevku je reflektovať teoretické východiská a prax supervízie
koučovania/mentorovania. Zároveň budeme porovnávať tieto východiská a
prax supervízie koučovania/mentorovania so supervíziou, ktorá sa
aplikuje v kontexte klinickej práce/psychoterapie.

Vlado Hambálek

Kouč, psychoterapeut a manželský poradca supervízor pre oblasť sociálnych služieb, psychologického poradenstva a koučovania, tréner manažérskych zručností a rodinný mediátor.  Člen EMCC.