Dana KODEŠOVÁ

Motto: Koučování je cesta sebepoznání, učení se a osobního rozvoje. Stojí za to se na ní vydat.

Přehled

 • Při koučování využívám poznatky a nástroje z více oblastí poznání a přístupů.
 • Klíčový je rozhovor - dialog, který při koučování vzniká. Za důležitý považuji  postoj “být jako kouč užitečná, nikoliv pomáhat”. Doprovázím klienty, aby si uvědomovali různé  situace, emoce, aby o nich přemýšleli a reflektovali je. Jsem přesvědčená, že samotné uvědomění si je začátkem jakékoliv změny nebo posunu. Pracuji s hodnotovým systémem klienta, od kterého se odvíjí motivace a také směr, kterým se vydat.
 • Z pohledu  filosofického vnímám koučování jako metodu, která vycházející z humanistické psychologie a z fenomenologického směru filosofie. Věci jsou takové, jaké se  nám jeví, vyjevují se na povrch, na obzor a spolu s koučovaným klientem sledujeme so se děje a odkrýváme další vrstvy nebo další obzory, které byly před tím skryté.  Podpořím v tom, abyste odstoupili od důvěrně známého, a podívali se znovu na to, co vystupuje – společně odkryjeme výhled, který můžeme být zakrytý vlastními projekcemi, emocemi, předsudky nebo vnitřními sabotéry.
 • Na to, co se klientům v životě děje se můžeme společně podívat z jiného úhlu, z odvrácené strany, z nadhledu. K tomu nám poslouží také druhý princip, se kterým s druhými pracuji a to je systemický přístup. Všechno, co se klientovi (a nám všem) děje není samo osobě, ale je součástí systému a ty systémy jsou součástí dalších systémů. K lepšímu pochopení a vhledu klienta využívám systemické konstelace, které tvoříme buď na stole pomocí různých  předmětů nebo v prostoru či s druhými lidmi. To často umožní klientovi si uvědomit věci, které mu zůstaly skryté, uvědomit si vztahy a vidět věci z nadhledu.
 • K lepšímu sebepoznání a sebeuvědomění klienta využívám  práci s MBTI typologii, a to tak, že procházíme jednotlivé dichotomie a diskutujeme o rozdílech mezi lidmi. Klienti často zažijí aha momenty, když si např.  Uvědomí, proč se jejich kolega nebo podřízený chová úplně jinak, než očekávají a že je to nastavením každého z nás. Dalším přínosem sebepoznání podle MBTI.

Vzdělání a kvalifikace

 • Výcvik Rogerovské psychoterapie - 2020 - 2022 (VŠAPs Terezín)
 • PQ - Positive intelligence - from selfsabotage to selfmastery. - 7 weeks online program with Shirzad Chamine - Measuring Mental Fitness (2021)
 • Coaching Constellation - John Whitington Fundamentals of Systemic Coaching and Constellation (2013 - 2016)
 • Elliot-Griffiths Coaching - Julia Hewson, Mary O'Donoghue - Executive, Business and Life Coaching, Exeter, Praha (2012)
 • Academy of Coaching Excellence - výcvik - úroveň Practitioner - 180 hodin, Coaching Systems Praha (2011)
 • ČVUT - Masarykův ústav vyšších sturií
  • Specializace v pedagogice, Bc.  (2021)
 • UK - Filozofická fakulta, kurzy CŽV
  • Andrgogika a personální řízení - 5 semestrů (1999 - 2001)
  • Psychologie pro každý den - 2 semestry (2000- 2001)

Profesní zkušenosti

 • V oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých působím více jak 25 let.
 • Koučováním a mentoringem se zabývám od roku 2008.
 • Jsem spoluzakládající členkou EMCC Czech Republic a výkonnou ředitelkou. Jako dobrovolník spolupracuji na akreditačních výzvách v roli facilitátorky a konzultantky, a také na některých mezinárodních projektech EMCC Global.
 • Působím jako manažerka, koučka a mentorka ve vzdělávacích projektech ve státní i soukromé sféře.

Co nejčastěji se mnou klienti řeší?

 • Klienti koučování jsou často lidé kteří chtějí něco změnit nebo vyřešit ve svém životě, nebo začínají na nové pozici, řeší problémy se zvládáním času, delegováním, vedením lidí nebo přemýšlí o směru svého podnikání nebo se potřebují něco rozhodnout, posunout se dál, dodat si odvahu.
 • Jako mentorka pomáhám nejčastěji lidem s jejich prezentacemi na sociálních sítích a s prací v on-line prostoru.
 • Při supervizní práci pracuji s kouči a mentory, kteří mají zájem se akreditovat v rámci EMCC akreditací EIA.