Ing. Tereza Kožuská

Motto: Život tě volá. Jak odpovíš?

Přehled

Pracuji jako Personální ředitelka ve farmaceutické firmě. Mám více než 25 let zkušeností v oblasti lidských zdrojů, projektového managementu a procesního řízení. Od roku 1998 na systematicky pracuju na svém osobním rozvoji - na svém sebeuvědomění, komunikaci, autenticitě, empatii, vizích a motivaci. Koučování se věnuji systematicky od roku 2009 v rámci své profese i mimo ni. Ráda bych věnovala část kapacity externím klientům a završila tak proces akreditace.

Vzdělání a kvalifikace

 • Statistika a komerční jazyky - VŠE Praha
 • Rogeriánská psychoterapie - PCA Institut (700 h.)                                                        
 • Hoganova diagnostika -  Assessment systems (100 h.)
 • Koučování - základní a pokročilé - Qued Group (160 h.)
 • Konstelace v systemickém koučování  - John Whittington (95 h.)
 • Rodinné a firemní konstelace - Creatrix Ideas (220h.)
 • Koučování II - Systemický institut (160 h.)
 • Konstelace pro pokročilé - Miro Hajduk (120 h.)
 • Koučovací konference - EMCC (80 h.)
 • Člen ČAKO/EMCC od r. 2009
 • Člen ČASK od r. 2023
 • Ostatní semináře a kurzy týkající se osobního rozvoje (Koučování zaměřené na výsledek, Gestallt psychoterapie, Transakční analýza, Procesně orientovaná psychoterapie, NLP, Clean language, Cesta Brandon Bays, Life Integration Process, Meditace..)   (cca 100 h.)

Profesní zkušenosti

 • 10 let HR partner pro střední management
 • 10 let HR partner pro top management
 • 5 let Projektový manažer
 • 20 let Mentor a Facilitátor
 • 15 let Trenér
 • 13 let Kouč
 • 3 roky Facilitátor Konstelací