Vladimír Josef Dvořák

Motto: Pomáhám budovat vynikající pracovní vztahy, které vedou k výjimečným výkonům a proměňují životy lidí.

Přehled

Můj přístup

Po letech v roli aktivního manažera v Německu a pak v Čechách jsem se stal průvodcem manažerů a pomáhám jim k nadhledu a sebereflexi. V centru mého zájmu stojí hledání vlastních zdrojů klienta a jejich „vytěžování“. Soustřeďuji se více na možnosti řešení než na analýzu příčin. V omezeném čase tak dochází k nalezení do té doby neviděných možností překonání překážek, se kterými se koučovaný potýká. Moderní vědecké poznatky z oblasti biologie, psychologie a neurologie mi dávají sílu zacházet s jednotlivci i sociálními systémy s respektem k jejich složitosti.

V průběhu let se ukázalo, že umím druhé inspirovat, a tak „být průvodcem při hledání oázy“ se mi stalo životním posláním. Mé pevné zakotvení mezi nebem a zemí mi umožňuje spojit dynamické předávání energie a zároveň tiché nahlížení pod povrch věcí. Vracím lidské existenci duchovní rozměr. Mým prostřednictvím vznikají věci, které proměňují tento svět o kousek víc v místo, kde je krásné žít.

Při pohledu na život každé organizace hledám širší souvislosti, ptám se po smyslu toho, co se v nich děje a kladu otázky, které nabízí nové úhly pohledu. Ve světě podnikání jsem strávil velkou část života a baví mě odhalovat nevyužité zdroje jednotlivců i celých firem, které jim umožňují růst do vyšší úrovně výkonu. To nejde bez systémového pohledu na věc, proto tolik věřím systemickému přístupu. Jsem přesvědčen, že každý z nás je jedinečným konstruktérem reality a jaké si to udělá, takové to bude mít. Nic není definitivně dáno, všechny hranice jsou překonatelné, jen chtít – a já svou prací lidem pomáhám, aby chtěli.

Koučování pro mne představuje způsob, jak pomáhat lidem ve firmách budovat vynikající pracovní vztahy, které vedou k výjimečným výkonům. Zaměřuji se jak na rozvoj specifických dovedností, tak na řešení osobních témat jako rovnováha mezi privátním životem a kariérou. Pomáhám při přípravě konkrétních rozhodnutí, zavádění změn nebo plnění zadaných cílů. Připravuji na kariérní postup i doprovázím v kontinuálním růstu seniorní osobnosti.

 

Doložitelná praxe

Během 10 000 koučovacích hodin jsem spolupracoval s různorodou skupinou lidí od generálních ředitelů přes střední management až po mistry ve výrobě. Podílel jsem se na více než 100 firemních změnových projektech (jak prací s jednotlivci, tak se skupinami) a doprovázel přes 200 klientů ve výcvicích koučování. Přitahuji aktivní a otevřené lidi bez rozdílu pohlaví, kteří chtějí dosahovat náročné cíle, nebojí se změn a své profesní působení chápou v širších souvislostech celého svého života.

Vzdělání a kvalifikace

2011-2012: Systemická supervize (certifikát, 220 hodin, ISZ-Management centrum, ČR)

2009: Consultancy Coaching (certifikát, 55 hodin, Grid International Inc., USA)

2009: Vzdělávací metoda Synergogy (certifikát, 24 hodin, Grid International Deutschland, SRN)

2008-2009: Systemické skupinové koučování (certifikát, 115 hodin, Expertní skupina Callisto, ČR)

2000-2005: Team development (certifikát, 120 hodin, Grid International Inc., USA)

1999-2004: Individual development (certifikát, 120 hodin, Grid International Inc., USA)

1999-2004: Systemické individuální koučování (certifikát, 104 hodin, Newton Solutions, ČR)

1999: Management Grid (certifikát, 48 hodin, Deutsches Grid-Institut, SRN)

1993-1998: Management a PR (certifikované specializační studium, různé instituce, Německo)

1986-1993: Filosofie, teologie a historie (magisterské a doktorandské studium, Karlova universita Praha a Humboldt Universität Berlin)

Profesní zkušenosti

Od 2015:      Vektoring s.r.o. – kouč, facilitátor a konzultant, odborný garant vývoje aplikačních nástrojů pro rozvoj organizací

2012-2015: SynerCube s.r.o. - kouč, facilitátor a konzultant

1999-2012: Grid International CZ s.r.o. - spoluzakladatel společnosti a její výkonný ředitel, konzultant, facilitátor a kouč

1998-1999: Graddo a.s - zákaznický manažer divize kabelových svazků pro výrobce automobilů z hlediska kvality a odběratelského auditu

1994-1998: Humboldt Universität Berlin - předseda Personální rady, personální řízení 1300 zaměstnanců

1993-1994: Humboldt Universität Berlin - pracovník univerzitní knihovny

Vedle své poradenské a koučovací praxe jsem v letech 2012-2018 působil jako prezident České asociace koučů. Jsem členem Německé Komenského společnosti, členem správní rady Nadačního fondu GRID a od 2018 členem Rady českého zastoupení European Mentoring & Coaching Council.