Petra Svobodníková

Motto: Efektivita je samotnou podstatou koučinku.

Přehled

Pracuji jako koučka, konzultantka a lektorka. Integrativní přístup v koučování spojuji se zkušenostmi z dlouholeté praxe z HR a managementu.

Klienti ve spolupráci se mnou oceňují zaměření na aktuální potřeby, přátelskou a vnímavou atmosféru, důslednost a pozitivní tlak na řešení a výsledky.

Kladu důraz na konkrétními výstupy – jsou jimi vize, přínos, smysl a jednání vedoucí k pozitivní změně.

 

Specializace:

  • manažerský koučink a rozvoj leadershipu, týmů a organizací
  • využití koučovacího přístupu ve vedení lidí a týmové spolupráci
  • Gestalt přístup v koučování, NLP, výkonový koučink a všímavý koučink
  • psychodiagnostika zaměřená na oblast náboru a profesního rozvoje

 

Vzdělání a kvalifikace

Gestalt přístup v koučování - Gestalt Essence, Ladislav Dvořák (2020 – 2021)

NLP Practitioner a Master  - NLP ŠKOLA HARMONIZACE - Kristina Klimszová – 2019- 2020

Integrativní kouč - Škola manažerského rozvoje – Ostrava, 2015-2016

Ostravská univerzita, FF, angličtina, francouzština, psychologie - Mgr. (1994 - 2001)

Profesní zkušenosti

Reference: GOODCALL S.R.O., NAFIGATE CORPORATION A.S., NAFIGATE COSMETICS A.S., ŽDB A.S., DB CARGO CZECHIA S.R.O., MĚSTSTKÝ ATELIÉR PROSTOROVÉHO PLÁNOVÁNÍ A ARCHITEKTURY MAPPA P.S., MEOPTA – OPTIKA S.R.O, VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ VUT-FSI, VŠB-TUO, TOMGAST S.R.O., VYSLOUŽIL ARCHITEKTI, DB CARGO, TYMPHANY ACOUSTIC TECHNOLOGY EUROPE S.R.O.