Sylvie Navarová

Motto: "Všechna řešení nosíme v sobě."

Přehled

Jsem psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka a koučka. Poskytuji také kariérové poradenství a pro firmy pečující o své zaměstnance programy psychologického poradenství a kurzy prevence vyhoření.

V České republice rozvíjím integrativní přístup ke klientovi jako komplexní postup psychologické práce ku prospěchu klienta. Poskytuji jak individuální psychologické služby (psychoterapie, supervize, kariérové poradenství a rozvojový koučink), tak vedu kurzy z oblasti psychologie, koučování a práce s klientem a prevence vyhoření.

Jsem certifikovanou psychoterapeutkou, členkou České asociace pro psychoterapii a členkou Etické komise ČPtS. Působím jako rodinná terapeutka akreditovaná SOFT (Společnost rodinných a systemických terapeutů). Jsem supervizorkou a mentorkou zapsanou v ČAP a zakládající členkou Asociace integrativních koučů.

Vzdělání a kvalifikace

Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci, jednooborovou psychologii (r. 2005), složila rigorózní zkoušku z psychologie (PhDr., r. 2007). Předtím jsem vystudovala obor personální management (Bc., r. 2003) tamtéž.

Další vzdělávání: psychoterapeutický 800 hodinový výcvik Strategická komunikační psychoterapie a hypnóza M. H. Ericksona, kurz Koučování a motivace INSTITUTu S&K HERMÉS Praha, 500 hodinový výcvik Systemické koučování a supervize, 80 hod. kurz Hypnózy v Kroměříži, výcvik prevence školního násilí PROFKREATIS Bratislava, a mnohé další.

Jako aktivní účastník vystupuji na konferencích:

 • Ericksonovská terapeutická konference
 • Mezi ploty
 • Koučink v praxi
 • AIEVG – Světový kongres kariérovího poradenství
 • Tvořivé cesty ke změně
 • Festival vzdělávání dospělých Aeduca
 • Společný prostor
 • Psychologická diagnostika
 • Psychologie práce a organizace
 • Moravská vysoká škola Olomouc
 • Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství
 • Konference ČASP Strach
 • Kariérové poradenství
 • Euroguidence

a řadě dalších …

Profesní zkušenosti

Od roku 2005 působím jako poradenský psycholog, psychoterapeut, kouč a lektor vzdělávání dospělých, předtím jsem 9 let pracovala v oblasti psychologie práce a personalistiky. Jsem majitelkou vzdělávací a konzultační společnosti Škola manažerského rozvoje s.r.o. a spoluzakladatelkou Asociace integrativních koučů v Ostravě. Psychoterapie, hypnoterapie, koučink a supervize tvoří stěžejní část mé práce. Baví mě kariérní testování a vytváření profesních profilů klientů v rámci kariérového poradenství včetně doporučení k výběru vhodného zaměstnance či profese (školy, kurzu). Vedu zážitkové workshopy a kurzy relaxačních technik, prevence vyhoření, sebepoznání apod. a podpůrné skupiny rodiče dětí s ADHD či PAS. Při práci využívám konstruktivistický a systemický přístup a integruji různé koučovací směry ku prospěchu klienta. Jsem autorkou a lektorkou koučovacího výcviku INTECO – Integrativní koučink.

Jsem supervizorkou a mentorkou zapsanou u České asociace pro psychoterapii a členkou Etické komise České psychoterapeutické společnosti.

Vedu a posuzuji bakalářské, magisterské a rigorózní práce studentů Ostravské univerzity, Slezské univerzity, VŠB-TU (personální řízení, management) a Univerzity Paackého v Olomouci.

Publikační a přednášková činnost

Publikuji příspěvky a články z poradenské a terapeutické praxe a aktivně vystupuji na mezinárodních odborných konferencích. Píši články z poradenské praxe pro vydavatelství Nakladatelství Dr. JosefRaabe, s.r.o., do Psychologie Dnes, zpravodaje Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., pro časopisy Třídní učitel a Prevence a mnohé další.

Jsem autorkou řady skript v tématických oblastech Sebepoznání, Řešení náročných životních situací, Systemické koučování, Kompetence pro trh práce, Pracovní právo v praxi, Osobní personalistika atd. A vyšly mi 2 knihy: Diagnostika v kariérovém poradenství a Rozvoj kariérového poradce.

Do mé přednáškové činnosti patří přednášky na Slezské univerzitě v Opavě a Karviné z oblasti Kariérového poradenství a koučování, na Masarykově univerzitě na téma Stanovování cílů a práce s terapeutickými kartami, na Univerzitě Palackého v Olomouci téma Personalistika a kariérní růst, Trh práce, Pracovní pohovory.