Martin Cvrkal

Motto: Klient je největším odborníkem na to co nosí ve vlastní hlavě!

Přehled

Více než 12 let se věnuji lidem s nadváhou a obezitou. Za tuto dobu jsem měl možnost pracovat s více než 2500 klienty. V rámci psychoterapeutické praxe se zabývám poruchami výživy, dětskou obezitou, úzkostnými poruchami a celou řadou dalších potíží, které přináší život.

V rámci své výzkumné činnosti pracuji na výzkumu prediktorů obezity a online assessmentu.

Služby poskytuji v češtině a angličtině

Vzdělání a kvalifikace

- Jako první obor jsem vystudoval Fyzioterapii.
- Později v návaznosti na práci s obézními klienty jsem získal magisterský titul v jednooborové psychologii na University of New York in Prague.
- V rámci studia psychologie jsem absolvoval výcvik v končingu a mentoringu u Sotirise Karagiannise.
- Absolvoval jsem celou řadu kurzů a výcviků se zaměřením na výživu
- Jsem v posledním roce 5-ti letého výcviku v Kognitivně Behaviorální terapii

Profesní zkušenosti

- 12 let práce s klienty s nadváhou a obezitou
- 3 roky psychoterapeutické praxe